Automata nyilvántartó és archiváló rendszer fejlesztése

2017-11-29

A projekt megnevezése: 

Automata nyilvántartó és archiváló rendszer fejlesztése szövettani blokkokhoz és metszetekhez

Automata nyilvántartó és archiváló rendszer fejlesztése.

A projekt megnevezése: 

Automata nyilvántartó és archiváló rendszer fejlesztése szövettani blokkokhoz és metszetekhez.

 

A projekt leírása:
A patológiai osztályokon nagyszámban készülnék szövettani blokkok és metszetek, amiket rendeletileg szabályozva 30 évig meg kell Å‘rizni. (Ma Magyarországon 2 millió blokk és 4 metszet készül.) Az archiválás módjára vonatkozóan jelenleg nincsen külön élÅ‘írás, ennek megfelelÅ‘en nagyon heterogén módokon és eszközökkel történik a tárolás. Nincs valós nyomonkövetése a mintáknak. Egyrészt arra lehet számítani, hogy a közeljövÅ‘ben fokozódik a patológiai, diagnosztikai munka centralizálása, nagyobb laborokban nagyobb esetszám jelenik meg, így nagyobb lesz az archiválási terhelés is. MásrészrÅ‘l a pontos nyomonkövetése a mintáknak jogi és betegbiztonsági kérdéseket vet fel. Az archívumból mintákat csak indokolt esetekben lehet további-vizsgálatok elvégzése érdekében vagy konzultációs kérések teljesítése végett elÅ‘venni, ezek egyrésze eleve peres jellegű eset. Harmadrészt a felhalmozódott minták felhasználhatóak lennének kutatási tevékenységhez abban az esetben, ha megfelelÅ‘ módon vannak rendszerezve és archiválva, és a bennük lévÅ‘, könnyű keresés feltételeit megteremtettük. Célunk egy olyan-komplex és mindenekelÅ‘tt zárt rendszer megalkotása - szekrények, szenzorok, robotkarok, vezérlÅ‘ informatika, adatbázis, és felhasználói felületek -, ami lehetÅ‘vé teszi; hogy az archívumba bekerült minták pontos helyét, bekerülési idejét rögzíteni lehessen. Valamint rögzít minden olyan eseményt, amikor az egyes mintákat az archívumból kiemelték. A rendszer robotizált módon, zártan működne, elkerülve így-az archívum anyagaihoz való bármiféle jogosulatlan. hozzáférést. Az eszköz elsÅ‘sárban exportot céloz. MegjegyzendÅ‘ azonban, hogy a fentiek értelmében itthon is ismert és égetÅ‘ problémát lenne hivatott megoldani az innovációs, és a hazai piac sem elhanyagolható. 

 

A pályázat kódszáma: KFI_16-1-2017-0313

 

kepek